Archive for the Category » m+w Toruń «

SKYEYE

SKYEYE

Przedsiębiorstwo Skyeye zajmuje się kreowaniem numerycznych modeli powierzchni, map wektorowych, ortofotomap, opracowań. Informacje przestrzenne, które są podstawą do wygenerowania wyszczególnionych produktów uzyskiwane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują użytek w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Bez zarzutu sprawdzają się jako instrument do monitorowania zmian w otoczeniu, są znakomitym aparatem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami pozyskiwanymi w sposób tradycyjny. Ortofotomapa jest obrazem obszaru, który powstaje po przetworzeniu zbioru zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do komponowania fotomap wykonywane są przy zastosowaniu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, dzięki czemu nie są zakłócone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie granice są zawsze wyraźne. Duże znacznie ma dodatkowo fakt, że wydatek wykonania nalotu przy zastosowaniu drona nie jest znaczny, a jedynym ograniczeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym artykułem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób zgodny oddaje uformowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są między innymi przy tworzeniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, także w górnictwie czy przy projektowaniu struktur hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, tworzy plany, mapy, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Kremacja zwłok to forma pochówku zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Współcześnie do kremacji wykorzystuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest ogromnie popularna w Japonii. W Polsce ten sposób pogrzebu stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Być może wynika to z faktu, że spopielanie zwłok nie jest co prawda zakazane przez kościół katolicki, jednak tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej oferują opcję spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie dopuszcza przechowywania urny z prochami w miejscu odmiennym niż nekropolia, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z ustawą, urnę z prochami zmarłego powinno się złożyć w grobie urnowym, niszy ewentualnie standardowym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu także na żądanie najbliższych zmarłego aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także wsparcie przy planowaniu tradycyjnej ceremonii pogrzebowej, transport dla uczestników pochówku i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport ciała na obszarze miasta oraz na terenie całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego zagwarantowanych pojazdach adekwatnie z nakazami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje także nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to kolejna usługa polegająca na jednorazowym lub regularnym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.